ค้นหารายการแบลคลิสต์

BlackList Checker

ค้นหา แบล็คลิสต์

326632

จำนวนครั้งการค้นหาแบล็คลิสต์

46829

จำนวนหมายเลขแบล็คลิสต์ในระบบ

14123

จำนวนเครือข่ายสมาชิก

COD Blacklist

codblacklist คือ ฐานข้อมูล “หมายเลขโทรศัพท์” ของลูกค้าที่เคยปฏิเสธรับสินค้า แบบเก็บเงินปลายทาง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สมาชิกได้แบ่งปันร่วมกัน เพื่อตรวจสอบประวัติลูกค้าใหม่ของตนและใช้ประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่จะเลือกวิธีจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของตนได้อย่างเหมาะสม

วิธีค้นหารายชื่อ Blacklist

1. พิมพ์ข้อมูล

พิมพ์ “หมายเลขโทรศัพท์” ที่ต้องการค้นหา ลงในช่องค้นหา

2. ค้นหา

ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขก่อนกดปุ่ม “ค้นหา”

3. แสดงผล

หากพบข้อมูล blacklist ระบบจะแสดงผลพร้อมจำนวนข้อมูลที่มีในระบบ

วิธีเพิ่มรายชื่อ Blacklist

1. พิมพ์ข้อมูล

พิมพ์ “หมายเลขโทรศัพท์” ที่ต้องการเพิ่มแบล็คลิสต์

2. บันทึก

ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขก่อนกดปุ่ม “บันทึก”

3. แสดงผล

เครือข่ายสมาชิกสามารถค้นพบหมายเลขแบล็คลิสต์นี้ได้ และสมาชิกที่เพิ่มข้อมูลสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้เอง

เงื่อนไขการใช้งาน

1. ฐานข้อมูล COD Blacklist ดังกล่าว แอดมินได้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ให้กลุ่มผู้ค้าออนไลน์ที่ส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง ได้ใช้ฐานข้อมูล Blacklist ร่วมกัน เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งสมาชิกจะเลือกจัดส่งสินค้าด้วยวิธีแบบใด ประเภทใดหรือไม่จัดส่ง เป็นดุลพินิจของสมาชิกเท่านั้น ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ไม่สามารถนำชื่อเว็บไซต์ไปอ้างอิงหรือกล่าวอ้าง ไม่ว่าในด้านใด ๆ หรือพาดพิงบุคคลใดได้และห้ามมิให้นำชื่อเว็บไซต์ไปใช้ข่มขู่ให้ลูกค้ารับสินค้าของตน

2. ห้ามมิให้สมาชิกเพิ่มข้อมูลรายชื่อ Blacklist ในกรณีที่ยังมิได้จัดส่งสินค้าหรือมิใช่ความผิดของผู้รับสินค้า เช่น พนักงานรับสินค้าคีย์หมายเลข โทรศัพท์ของลูกค้าผิด ลูกค้าไม่อยู่บ้านหลังจากวันหนึ่งวันใดตามวันที่ได้แจ้งแก่ผู้ขายไว้แล้วแต่ผู้ขายสมัครใจเสี่ยงภัยเอง ทั้งนี้ผู้ขายควรโทรยืนยันกับทางผู้ซื้อทุกครั้งก่อนจัดส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเบอร์โทรศัพท์ก่อนจัดส่ง

3. ข้อมูล Blacklist ลูกค้าที่สมาชิกเพิ่มเข้าสู่ฐานข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถือเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งหากข้อมูลที่สมาชิกนำเข้านั้นเป็นเท็จ ไม่มีข้อมูลอ้างอิง ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือมีเจตนากลั่นแกล้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดอาจจะต้องรับผิดในทางกฎหมาย

4. แอดมินขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล Blacklist ของสมาชิกใด ๆ ได้โดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน จะถือว่าคำตัดสินของแอดมิน COD Blacklist เป็นที่สิ้นสุด

***หมายเหตุ กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง เป็นเพียงคดีทางแพ่ง ไม่ได้มีความผิดในทางอาญา ไม่สามารถแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีได้ เว้นแต่ ทราบโดยแน่ชัด ว่าบุคคลนั้นแกล้งสั่งสินค้าและแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร ปลอม โดยไม่ได้มีเจตนาที่จะซื้อสินค้านั้นจริงๆ